Dopłata za pobyt

Drodzy Rodzice informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. istnieje możliwość złożenia, drogą elektroniczną, wniosku do ZUS o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko, na które ZUS nie przyznał rodzinnego kapitału opiekuńczego. Na dane dziecko, za ten sam okres, można otrzymać albo dofinansowanie, albo rodzinny kapitał opiekuńczy.
Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy klub dziecięcego, z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Nie włącza się do niej opłaty za wyżywienie.

Dodatkowe informacje bezpośrednio na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce Baza wiedzy.

Scroll to Top
Skip to content